Gỗ thông tự nhiên ghép tấm lớn dài 3m x mặt rộng 80cm x dày 4,5cm

Nhận gia công theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067