Mặt bàn gỗ thông dày 2cm – gỗ thông tự nhiên ghép

Mặt bàn 80cm x 40cm x dày 2cm

Nhận ghép mặt bàn theo kích thước yêu cầu

Liên hệ: 09 71 711 868 Phước