Mặt bàn gỗ thông 120cm x 40cm x dày 2cm – gỗ thông tự nhiên ghép

Mặt bàn 120cm x 40cm x dày 2cm

Nhận ghép mặt bàn theo kích thước yêu cầu

Liên hệ: 09 71 711 868 Phước