Mặt bàn gỗ thông 120cm x 40cm x dày 2cm – gỗ thông tự nhiên ghép

Mặt bàn 120cm x 40cm x dày 2cm

Nhận ghép mặt bàn theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067