Xem tất cả 4 kết quả

90cm x 9cm x 1,5cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

1m05 x 9cm x 1,5cm

09.7171.1868 Phước

90cm x 14cm x 1,2cm

Nhận cắt xẻ theo yêu cầu

1m8 x 140mm x 16mm

35.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )