Chân bàn chữ U đơn giản – gỗ thông vuông 4cm

Bàn cao 75cm x rộng 60cm x dài 120cm

Nhận gia công theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067