Xem tất cả 5 kết quả

Gỗ thông nhập khẩu

3m2  x 10cm x 1,7cm

Phước 09 7171 1868

2m45 x 8,3cm x 2,7cm

47.000đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )

2m4 x 50mm x 45mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1900mm x 100mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu