Xem tất cả 6 kết quả

Gỗ thông nhập khẩu

3m2  x 10cm x 1,7cm

57.000đ/tấm

1m  x 9cm x 1,6cm

11.000đ/thanh

2m45 x 8,3cm x 2,7cm

44.000đ/thanh

2m4 x 50mm x 45mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1900mm x 100mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu