Gỗ thông xẻ quy cách 5 phân

2m4 x 50mm x 45mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu