Gỗ kê hàng giá rẻ

Dài từ 60cm – 80cm x 7,5cm x 5,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước