Gỗ kê hàng giá rẻ

Dài từ 60cm – 80cm x 7,5cm x 5,5cm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067