Gỗ thông nhập khẩu mặt 10 phân x dày 8li bào láng 2 mặt

1,8m x 100mm x 10mm

09 7171 1868 – Phước