Ván ép 8li – ván mới khổ 1m x 2m

2m x 1m x 8mm

Bán lẻ 100.000đ/tấm