Gỗ thông xẻ 6cm x 2cm( gỗ xẻ 2 phân x 6 phân )

Dài từ 1m – 5m x mặt rộng 6cm x độ dày 2cm

Gỗ thông xẻ theo quy cách

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067