Gỗ thông xẻ 3cm x 6cm x dài 3m + láng 4 mặt

Gỗ xẻ 3m x 3cm x 6cm 

66.000đ/thanh

0913.749.525 – 09.7171.1868