Ván gỗ thông mặt rộng 30cm x dày 2,4cm

Gỗ thông nhập khẩu

Dài 3m2 x mặt rộng 29,5cm/30cm x độ dày 2,4cm

195.000đ/tấm( Giá bán theo số lượng nhiều )