Gỗ thông dày 5 phân x mặt rộng 25 phân

4m8x 250mm x 50mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước