Gỗ thông dày 5 phân x mặt rộng 25 phân

4m8x 250mm x 50mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067