Gỗ thông dày 5 phân x mặt rộng 25 phân

4m8x 250mm x 50mm

510.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )