Gỗ thông xẻ 1,5cm x 3,5cm

1m – 3m x 1,5cm x 3cm

7.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

Phước 09.7171.1868