Gỗ thông mới 15 phân x 10 phân x dài 6m

6m x 150mm x 100mm

765.000đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )