Gỗ thông vuông 3cm x 3cm dài 3m, 6m + cắt theo yêu cầu

Gỗ xẻ 30mm x 30mm

11.000đ/m

0913.749.525 – 09.7171.1868