Gỗ thông cắt xẻ theo yêu cầu 90mm x 45mm

2400mm x 40mm x 90mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu