Gỗ thông xẻ 3cm x 4cm( gỗ xẻ 3 phân x 4 phân )

Dài từ 1m – 5m x mặt rộng 4cm x độ dày 3cm

Gỗ thông xẻ theo quy cách

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067