Gỗ thông xẻ 90mm x 15mm + láng 4 mặt

1600mm x 90mm x 15mm

Liên hệ

0913.749.525 – 09.7171.1868