Phôi gỗ thông theo yêu cầu 2000 x 140 x 30

2000m x 140mm x 30mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu