Gỗ thông quy cách 140 x 30 ( gỗ mới )

800mm x 140mm x 30mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu