Gỗ thông trắng 2cm x 4cm

Dài từ 1m – 3m96 x 2cm x 4cm

11.000đ/m