Gỗ thông vuông 5cm x 5cm + bào láng 4 mặt

Gỗ xẻ dài 1m – 5m15 x 50mm x 50mm

28.000đ/m

09.7171.1868 – 0913.749.525