Gỗ thông 19mm x mặt 10 phân x dài 3m25

3m25 x 105mm x 19mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước