Gỗ thông 19mm x mặt 10 phân x dài 3m25

3m25 x 105mm x 19mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067