Gỗ thông 19mm x mặt 10 phân x dài 3m25

3m25 x 105mm x 19mm

55.000đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )