Gỗ thông cắt xẻ 4cm x 2cm

750mm x 40mm x 20mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu