Gỗ thông mới dày 3 phân x mặt rộng 20 phân

2m4 x 205mm x 30mm

Liên hệ 

0913.749.525 – 09.7171.1868