Gỗ thông mới dày 3 phân x mặt rộng 20 phân

2m4 x 205mm x 30mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước