Gỗ thông mới dày 3 phân x mặt rộng 20 phân

2m4 x 205mm x 30mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067