Gỗ thông mới xẻ vuông 2cm

2cm x 2cm

6.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

0971.71.1868