Gỗ thông xẻ quy cách 90mm x 40mm

3000mm x 90mm x 40mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu