Gỗ thông sấy – gỗ thông 85 x 60

1,4m x 85mm x 60mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước