Gỗ thông làm hàng rào mặt rộng 14cm x dày 1,6cm

1m8 x 140mm x 16mm

35.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )