Gỗ thông trắng 30mm x 60mm

Dài từ 1m – 4m5 x 3cm x 6cm

22.000đ/m