Gỗ thông mới xẻ 2 phân x 3 phân

1m x 3cm x 2cm

7.500đ/m

Liên hệ 0913.749.525 – 09.7171.1868