Gỗ thông 15mm x mặt rộng 145mm

1m8 x 14,5cm x 1,5cm

32.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )