Gỗ thông 2 phân x 4 phân + cắt xẻ theo yêu cầu

1200mm x 40mm x 20mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu