Gỗ thông nhập khẩu mặt rộng 10 phân x độ dày 1,3 phân

2m45 x 105mm x 13mm

29.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )