Gỗ thông xẻ quy cách dày 9mm ( mới )

1300mm x 85mm x 9mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước