Gỗ thông xẻ quy cách dày 9mm ( mới )

1300mm x 85mm x 9mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu