Gỗ thông xẻ 3cm( phân ) x 5cm( phân )

Gỗ xẻ dài 1m – 5m x 30mm x 50mm

18.000đ/m

09.7171.1868 – 0913.749.525