Xem tất cả 14 kết quả

Gỗ xẻ 3m x 3cm x 6cm 

66.000đ/thanh

0913.749.525 - 09.7171.1868

90cm x 14cm x 1,2cm

20.000đ/thanh

Nhận cắt xẻ theo yêu cầu

2m4 x 30mm x 60mm

22.000đ/m

0913.749.525 - 0971.71.1868

1500mm x 90mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1m05 x 10cm x 1,5cm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

20 cm x 10 cm x 1,2 cm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2000mm x 85mm x 25mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750mm x 110mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1950m x 100mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750m x 85mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1680m x 80mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

09 7171 1868 - 0913 749 525

1500mm x 100mm x 50mm

Phước 09 71 71 1868 - Phú 0966 127 067