Xem tất cả 73 kết quả

– Sử dụng nguyên liệu gỗ thông nhập khẩu có sẵn ở Xưởng, không qua trung gian nên cho ra giá thành dịch vụ tốt nhất.
– Liên hệ: Phú 0966 127 067 – Phước 09 7171 1868 – Mr.Sáng 0913 749 525
– Email: gothongre@gmail.com

Nhận gia công sản phẩm gỗ thông theo yêu cầu

Phú 0966 127 067 - Phước 09 7171 1868

Nhận gia công sản phẩm gỗ thông theo yêu cầu

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Kích thước phủ bì: Dài 85cm x rộng 60cm x cao 60cm

Liên hệ 

09.7171.1868 - 0913.749.525

 

Kích thước phủ bì: 1000mm x  1000mm x 1080mm

700.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Kích thước phủ bì: 90cm x 90cm x 60cm

461.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Kích thước phủ bì: 950mm x 580mm x 550mm

288.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Kích thước phủ bì: 2150mm x 1100mm x 1200mm

1.844.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Kích thước phủ bì: 810mm x 480mm x 490mm

195.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

 

Kích thước phủ bì: 1000mm x 800mm x 600mm

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

 

Kích thước phủ bì: 700mm x 600mm x 1900mm

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

 

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Kích thước phủ bì: 1m x 1m x 1m1

Giá tham khảo: 770.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Kích thước phủ bì: 970mm x 500mm x 800mm

Giá tham khảo: 368.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Kích thước phủ bì: 1300mm x 1100mm x 900mm

Giá tham khảo: 875.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Kích thước phủ bì: 97cm x 50cm x 68cm

313.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Kích thước phủ bì: 3000mm x 1500mm x 1500mm

Liên hệ Mr. Sáng 0913.749.525

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

 

Kích thước phủ bì: 1960mm x 980mm x 900mm

917.000đ/kiện

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

 

Kích thước phủ bì: 2200mm x 1000mm x 1000mm

1.430.000đ/kiện

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

 

Kích thước phủ bì: 6m3 x 65cm x 72cm

2.150.000đ/kiện

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

 

Quy cách: 2,2 x 1,2m x 1,35m

2.316.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Giá chỉ từ 620.000đ/khối

 

Quy cách: 70cm x 35cm x 44,5cm

165.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

90cm x 70cm x cao 9,3cm

60.000đ/cái

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

90cm x 70cm

60.000đ/cái

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

421.000đ/thùng

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

165.000đ/thùng

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Liên hệ

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Quy cách: 82cm x40cm x 48cm

185.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

280.000đ/thùng

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Quy cách: 98,5cm x 48cm x 58,5cm

250.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

342.000đ/thùng

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

 

605.000đ/thùng

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Giá chỉ từ 620.000đ/khối.

1.900.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Giá chỉ từ 620.000đ/khối

 

1.025.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Giá chỉ từ 620.000đ/khối

 

870.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Giá chỉ từ 620.000đ/khối

 

947.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Giá chỉ từ 620.000đ/khối

 

1.638.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Giá chỉ từ 620.000đ/khối

 

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

982.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Giá chỉ từ 620.000đ/khối

 


NHẬN ĐÓNG KIỆN GỖ, THÙNG GỖ, THÙNG BAO BÌ GỖ,... THEO YÊU CẦU

- Tại sao bạn nên chọn Xưởng gỗ thông Sáng Mai để đóng kiện gỗ, thùng gỗ, thùng bao bì gỗ,... để bảo về hàng hóa khi xuất khẩu nước ngoài hoặc vận chuyển trong nước:

+ Sử dụng nguyên liệu gỗ thông nhập khẩu có sẵn ở xưởng, không qua trung gian nên cho ra giá thành dịch vụ tốt nhất. Giá chỉ từ 600.000/khối. Giá tốt hơn khi đóng số lượng lớn.

---------------------------------------------------------------
+ Nhận đóng theo đơn đặt hàng, theo bảng vẽ yêu cầu của Quý Khách Hàng, đóng theo tiêu chuẩn quốc tế, độ bền rất cao, kiện gỗ đảm bảo cứng vững, chịu được sức nặng của hàng hóa cũng như các thao tác nâng hạ, di chuyển kiện gỗ từ nơi này sang nơi khác bằng các phương tiện chuyên dụng.
+ Chuyên đóng kiện gỗ, thùng gỗ xuất khẩu, đóng gói hàng hóa... cho các máy móc công nghiệp, nông nghiệp, tủ điện, máy phát điện, hàng điện tử, hàng dễ vỡ, cho đến oto, xe máy,...
+ Với kinh nghiệm thực tế nhiều năm trong ngành đóng pallet, kiện gỗ, thùng gỗ, thùng bao bì gỗ,...và đội ngũ nhân viên nhiệt tình năng động, chuyên nghiệp cùng với phương tiện máy móc hiện đại, được sản xuất với chất lượng gỗ tốt nhất nên sản phẩm được đảm bảo, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế.
---------------------------------------------------------------
+ Đặc biệt chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ đóng kiện gỗ,... cho các mặt hàng siêu trọng, siêu trường.
+ Gỗ đóng kiện được xử lý chống mối mọt, sấy khô, hun trùng cho các đơn vị có nhu cầu xuất khẩu.
+ Chúng tôi có thể đóng kiện ở tất cả nơi nào mà Quý Khách Hàng yêu cầu.
+ Quý Công ty sẽ hoàn toàn hài lòng về chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
-------------------------------

Xưởng Gỗ Thông Sáng Mai
Uy Tín - Chất Lượng
- Địa chỉ: E2/6A2 Đường Thới Hòa, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM( Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc ).
- Liên hệ: Phước 09 71 71 1868 – Mr.Sáng 0913 749 525
- Email: gothongre@gmail.com

-------------------------------