Xem tất cả 7 kết quả

Dài từ 1m - 5m x mặt rộng 4cm x độ dày 3cm

Gỗ thông xẻ theo quy cách

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Dài từ 1m - 5m x mặt rộng 6cm x độ dày 2cm

Gỗ thông xẻ theo quy cách

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

1500mm x 90mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1950m x 100mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

600m x 70mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

09 7171 1868 - 0913 749 525