Hiển thị 1–96 trong 313 kết quả

– Lời nói đầu tiên chúng tôi xin cảm ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, kính chúc Quý Khách Hàng thành công , phát đạt trong mọi lĩnh vực.

Gỗ thông nhập khẩu Canada + được gia công phủ keo láng mịn 4 mặt

Về chỉ việc thi công, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí.

Dài 3m66 x mặt rộng 28,6cm x độ dày 1,9cm

220.00đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

 

Gỗ thông nhập khẩu

Dài 3m2 x mặt rộng 29,5cm/30cm x độ dày 2,4cm

205.00đ/tấm( Giá bán theo số lượng nhiều )

 

Quy cách: Dài 2m x rộng 1m5 x độ dày 4,5cm

Gia công theo kích thước và độ dày theo yêu cầu

Liên hệ  Phú 0966 127 067

Nhận gia công sản phẩm gỗ thông theo yêu cầu

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Dài từ 1m - 4m x mặt rộng 77mm x độ dày 45mm

Gỗ thông xẻ theo quy cách

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Dài từ 1m - 5m x mặt rộng 4cm x độ dày 3cm

Gỗ thông xẻ theo quy cách

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Dài từ 1m - 5m x mặt rộng 6cm x độ dày 2cm

Gỗ thông xẻ theo quy cách

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ thông nhập khẩu

Dài 4m88 x mặt rộng 18,5cm x độ dày 2cm

198.500đ/tấm

Gỗ thông nhập khẩu

Dài 3m96 x mặt rộng 29,5cm x độ dày 2,2cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Dài 4m5 x mặt rộng 96mm x độ dày 12mm

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo

Gỗ láng mịn, về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

Gỗ thông nhập khẩu

Dài 3m2  x mặt rộng 14,8cm x độ dày 1,5cm

Gỗ thông nhập khẩu

Dài 3m2  x mặt rộng 14,8cm x độ dày 1,8cm

73.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

Gỗ thông nhập khẩu

3m2  x 10cm x 1,7cm

Phước 09 7171 1868

6m x 140mm x 12mm

140.000đ/tấm

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo

Gỗ láng mịn, về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

Gỗ thông nhập khẩu

5m41  x 250mm x 33mm

380.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

 

Gỗ vuông 60mm x 60mm

43.000đ/m( Giá mua theo số lượng nhiều )

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ vuông 40mm x 40mm

24.000₫/m( Giá mua theo số lượng nhiều )

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ thông nhập khẩu

2m45  x 205mm x 10mm

09 7171 1868 - Phước

Gỗ thông nhập khẩu

2m45  x 205mm x 13mm

Phước 09 7171 1868

Gỗ thông nhập khẩu

3m96  x 290mm x 24mm

Hết Hàng

2m45  x 14cm x 2cm

62.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

Gỗ thông nhập khẩu Phần Lan

5m4  x 22,5cm x 7,5cm

775.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

Gỗ thông nhập khẩu Phần Lan

5m1  x 22,5cm x 2,7cm

263.500đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

Gỗ thông nhập khẩu Phần Lan

5m4  x 25cm x 6,3cm

723.500đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

Dài từ 1m - 4m5 x 3cm x 3cm

12.500đ/m( giá mua số lượng nhiều )

Dài từ 1m - 4m5 x 3cm x 6cm

24.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

Dài từ 1m - 3m96 x 2cm x 4cm

12.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

3m96  x 10,5cm x 10,5cm

371.500đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )

90cm x 9cm x 1,5cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Dài 2m45 x mặt rộng 130mm x độ dày 10mm

Liên hệ

09 7171 1868 Phước

Dài 2m45 x mặt rộng 10,5cm x độ dày 1cm

Liên hệ

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Dài 5m4 x mặt rộng 19,5cm x độ dày 4,2cm

4m8  x 10cm x 1,9cm

77.500đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )

Gỗ xẻ dài 1m - 5m15 x 50mm x 50mm

30.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ xẻ dài 1m - 5m x 30mm x 50mm

20.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

09.7171.1868 - 0913.749.525

4m5  x 205mm x 33mm

260.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

5m15  x 255mm x 50mm

560.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

1300mm x 100mm x 15mm

09.7171.1868  Phước

3m9 x 10cm x 1,5cm

Phước 09 7171 1868

3m66 x 23,5cm x 1,9cm

180.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

3m9 x 10cm x 1,7cm

56.500đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

2m45 x 105mm x 13mm

29.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

3m6 x 20cm x 2cm

Liên hệ

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ dài từ 1m - 4m x 45mm x 45mm 

24.500đ/m( giá mua số lượng nhiều )

09.7171.1868

3m5 x 205mm x 23mm

140.500đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

2m45 x 8,3cm x 2,7cm

47.000đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )

3m3 x 102mm x 33mm

94.5000đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )

Gỗ xẻ dài từ 1m - 4m x 3cm x 10cm 

Liên hệ

09.7171.1868 - 0913.749.525

Gỗ xẻ 6cm x 1cm 

Liên hệ

09.7171.1868

4m9 x 192mm x 34mm

Hết Hàng

( Giá bán mua số lượng nhiều )

3m2 x 103mm x 40mm

112.000đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )

2m45 x 128mm x 20mm

53.500đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

Gỗ xẻ 3m x 100mm x 33mm

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ dài từ 1m - 5m4m x 3cm x 6cm 

Giá 24.000đ/m ( Giá bán mua số lượng nhiều )

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 3m x 3cm x 3cm 

37.500đ/thanh( giá mua số lượng nhiều )

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 2cm x 2cm 

6.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 3cm x 2cm 

9.00đ/m( giá mua số lượng nhiều )

0913.749.525 - 09.7171.1868

1600mm x 90mm x 15mm

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

6m x 121mm x 14mm

09 7171 1868 Phước

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo ?

? Gỗ láng mịn, về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

4m9 x 140mm x 12mm

109.000đ/tấm - Liên hệ 09 7171 1868 Phước

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo ?

? Gỗ láng mịn, về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

Gỗ xẻ 9 phân x 1,5 phân

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 30mm x 30mm

12.500đ/m ( Giá bán mua số lượng nhiều )

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 2 phân x 4 phân

12.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

0913.749.525 - 09.7171.1868

3m96 x 145mm x 23mm

112.500đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

2000mm x 100mm x 33mm

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

3m2 x 10,3cm x 1,5cm

Liên hệ

09.7171.1868 Phước

3m2 x 103mm x 19mm

53.500đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

Nhập Khẩu Chi Lê Loại 1

4m x 14,5cm x 3,5cm

172.500đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

1m05 x 9cm x 1,5cm

09.7171.1868 Phước

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

Độ dài từ 1m - 3m x 4,5cm x 4,5cm

24.500đ/m( giá mua số lượng nhiều )

0913.749.525 - 09.7171.1868

Độ dài từ 1m - 3m x 20mm x 40mm

Bán lẻ 12.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

0913.749.525 - 09.7171.1868

90cm x 14cm x 1,2cm

Nhận cắt xẻ theo yêu cầu

Dài từ 60cm - 80cm x 7,5cm x 5,5cm

9.000 đ/thanh

0913.749.525 - 09.7171.1868

3m6 x 105mm x 105mm

Giá: 5,5 triệu/khối

1m - 3m x 1,5cm x 3cm

7.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

Phước 09.7171.1868

6m x 150mm x 100mm

765.000đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )

1m8 x 140mm x 12mm

09 7171 1868 Phước

1m8 x 140mm x 16mm

35.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

2m x 1m x 8mm

Bán lẻ 100.000đ/tấm

2m44 x 1m22 x 8mm

Bán lẻ 140.000đ/tấm

2m4 x 9cm x 9cm

Phước 09 71 71 1868 - Phú 0966 127 067

2m3 x 25cm x 3cm

Giá: 5 triệu/khối

2m4 x 205mm x 30mm

Liên hệ 

0913.749.525 - 09.7171.1868

3m25 x 95mm x 15mm

Phước 09 7171 1868

3m25 x 105mm x 19mm

55.000đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )

2m4 x 30mm x 30mm

Phước 09 7171 1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m4 x 30mm x 60mm

Phước 09 7171 1868

0913.749.525 - 0971.71.1868

2,2m x 8,8cm x 6,8cm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

2,2m x 8,5cm x 6,5cm

Giá: 5 triệu/khối + công bào láng