Hiển thị 193–288 trong 326 kết quả

2,2m x 80mm x 16mm

Giá 5 triệu/khối + công bào láng

2,2m x 80mm x 20mm

09 7171 1868 - Phước

2,19m x 70mm x 55mm

Giá 5 triệu/khối

2,19m x 65mm x 50mm

Giá 5 triệu/khối + Công bào láng

2,19m x 35mm x 65mm

09 7171 1868 - Phước

1,8m x 100mm x 10mm

09 7171 1868 - Phước

1,8m x 100mm x 12mm

09 7171 1868 - Phước

1680mm x 70mm x 15mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

800mm x 140mm x 30mm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750mm x 110mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2120mm x 65mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1520mm x 60mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2,19m x 70mm x 70mm

09 7171 1868 - Phước

2,19m x 70mm x 55mm

09 7171 1868 - Phước

1,8m x 115mm x 15mm

Giá 5,2 triệu/khối + công bào láng

700mm x 80mm x 65mm

9.000đ/thanh

2,3m x 95mm x 13mm

Giá 5,2 triệu/khối + công bào láng

2,3m x 145mm x 20mm

Giá 4,7 triệu/khối + công bào láng

2,8m x 95mm x 95mm

Phước 09 71 71 1868 - Phú 0966 127 067

70m x 70mm x 70mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1950m x 100mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750m x 85mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2,65m x 200mm x 40mm

Phước 09 71 71 1868

2,65m x 200mm x 40mm

09 7171 1868 - Phước

3,4m x 140mm x 38mm

09 7171 1868 - Phước

3,4m x 100mm x 100mm

09 7171 1868 - Phước

500m x 40mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1,1m x 75mm x 15mm

09 7171 1868 - Phước

4m x 90mm x 90mm

09 7171 1868 - Phước

2,2m x 70mm x 55mm

Giá 5 triệu/khối

2000m x 140mm x 30mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2,2m x 95mm x 17mm

Giá 5,2 triệu/khối + công bào láng

1600m x 50mm x 30mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

600m x 70mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1680m x 80mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2,3m x 100mm x 23mm

Giá 5 triệu/khối + công bào láng

2,3m x 95mm x 23mm

Giá 5 triệu/khối

2,2m x 19,5 phân x 3,5phân

09 7171 1868 - Phước

2,3m x 9,5 phân x 2 phân

Giá 5 triệu/khối + công bào láng

2,3m x 16,5 phân x 2 phân

Giá 4,7 triệu/khối + công bào láng

1750m x 70mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750m x 60mm x 30mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1650m x 60mm x 35mm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2,3m x 145mm x 20mm

Giá 5 triệu/khối + công bào láng

1m x 8 phân( 7,5 phân ) x 17li

09 7171 1868 - Phước

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

1,8m x 8,5 phân x 6,5 phân

Giá: 4,7 triệu/m3 - 5 triệu/m3

2,3m x 14,5cm x 23mm

Giá: 5 triệu/khối

2,3m x 12,5phân x 23li

Giá: 4,7 triệu/khối

2,3m x 9,5phân x 18li

Giá: 4,7 triệu/khối

2,3m x 16,5F x 23li

Giá: 4,7 triệu/khối

5,8m x 95mm x 75mm

Giá: 5 triệu/khối

1,6m x 75mm x 55mm

Giá: 4 triệu/khối - 4,7 triệu/khối

3,2m x 11,5 phân x 11,5 phân

Phước 09 71 71 1868

Giá: 5 triệu/khối + Công

Giá: 5 triệu/khối + Công

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

09 7171 1868 - 0913 749 525

Giá: 4,7 triệu/khối - 6 triệu/khối

8200mm x 190mm x 120mm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5,5 triệu/khối

4600mm x 200mm x 40mm

Giá: 4,7 triệu/khối -  5 triệu/khối

2200mm x 100mm x 80mm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

2200mm x 115mm x 85mm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

2200mm x 130mm x 110mm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5,5 triệu/khối

2800mm x 110mm x 95mm

Giá: 4 triệu/khối - 5 triệu/khối

3100mm x 85mm x 85mm

Phước 09 71 71 1868 - Phú 0966 127 067

4200mm x 100mm x 100mm

Phước 09 71 71 1868 

Dài 60cm - 80cm x 7,5cm x 5,5cm

9.000đ/thanh

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

2200mm x 110mm x 95mm

Giá: 4,7 triệu/khối

2300mm x 160mm x 23mm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

1200mm x 75mm x 17mm

Giá: 4 triệu/khối - 4,7 triệu/khối