Hiển thị 1–96 trong 271 kết quả

Gỗ thông nhập khẩu Phần Lan

5m4  x 22,5cm x 7,5cm

775.000đ/tấm

Gỗ thông nhập khẩu Phần Lan

5m1  x 22,5cm x 2,7cm

263.500đ/tấm

Gỗ thông nhập khẩu Phần Lan

5m4  x 25cm x 6,3cm

723.500đ/tấm

Gỗ thông nhập khẩu canada

4m88  x 28,5cm x 1,8cm

275.500đ/tấm

Dài từ 1m - 4m5 x 3cm x 3cm

11.000đ/m

Dài từ 1m - 4m5 x 3cm x 6cm

22.000đ/m

Dài từ 1m - 3m96 x 2cm x 4cm

11.000đ/m

1m  x 9cm x 1,6cm

11.000đ/thanh

3m96  x 10,5cm x 10,5cm

349.500đ/thanh

90cm x 9cm x 1,5cm

09.7171.1868 - 0913.749.525

Dài 2m45 x mặt rộng 130mm x độ dày 10mm

41.000đ/tấm

Dài 2m45 x mặt rộng 10,5cm x độ dày 1cm

34.000đ/tấm

Dài 5m4 x mặt rộng 19,5cm x độ dày 4,2cm

376.000đ/tấm

Dài 4m x mặt rộng 14cm x độ dày 3,8cm

181.000đ/tấm

4m8  x 10cm x 1,9cm

77.500đ/thanh

Gỗ xẻ dài 1m - 5m15 x 50mm x 50mm

28.000đ/m

09.7171.1868 - 0913.749.525

Gỗ xẻ dài 1m - 5m x 30mm x 50mm

18.000đ/m

09.7171.1868 - 0913.749.525

1300mm x 100mm x 15mm

09.7171.1868 - 0913.749.525

3m5 x 20cm x 2,1cm

Bào 1 mặt giá 144.000đ/tấm

Bào 2 mặt giá 151.000đ/tấm

Gỗ xẻ dài từ 1m - 4m x 45mm x 45mm 

24.500đ/m

09.7171.1868

2m45 x 8,3cm x 2,7cm

44.000đ/thanh

Gỗ xẻ dài từ 1m - 4m x 3cm x 10cm 

Liên hệ

09.7171.1868 - 0913.749.525

Gỗ xẻ 6cm x 1cm 

Liên hệ

09.7171.1868

3m2 x 103mm x 40mm

112.000đ/thanh

Nhập Khẩu Chi Lê

2m45 x 128mm x 20mm

53.500đ/tấm

Nhập Khẩu Uruguay

Gỗ xẻ 3m x 100mm x 33mm

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 3m x 3cm x 6cm 

66.000đ/thanh

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 3m x 3cm x 3cm 

33.000đ/thanh

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 2cm x 2cm 

5.500đ/m

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 3cm x 2cm 

7.500đ/m

0913.749.525 - 09.7171.1868

1600mm x 90mm x 15mm

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

6m x 121mm x 14mm

152.500đ/tấm

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo 🔥

💥 Gỗ láng mịn, về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

5m4 x 146mm x 19mm

180.000đ/thanh

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo 🔥

💥 Gỗ láng mịn, về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

4m9 x 140mm x 12mm

109.000đ/tấm

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo 🔥

💥 Gỗ láng mịn, về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

Gỗ xẻ 9 phân x 1,5 phân

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 30mm x 30mm

11.000đ/m

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 2 phân x 4 phân

11.000đ/m

0913.749.525 - 09.7171.1868

2000mm x 100mm x 33mm

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

3m2 x 10,3cm x 1,5cm

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

3m2 x 103mm x 19mm

53.500đ/tấm

Nhập Khẩu Chi Lê Loại 1

4m x 14,5cm x 3,5cm

172.500đ/tấm

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

Độ dài từ 1m - 3m x 4,5cm x 4,5cm

24.500đ/m

0913.749.525 - 09.7171.1868

Độ dài từ 1m - 3m x 20mm x 40mm

Bán lẻ 11.000đ/m

0913.749.525 - 09.7171.1868

1m3 x 10cm x 1,8cm

12.000đ/thanh

90cm x 14cm x 1,2cm

20.000đ/thanh

Nhận cắt xẻ theo yêu cầu

Dài từ 65cm - 80cm x 7,5cm x 5,5cm

7.000 đ/thanh

0913.749.525 - 09.7171.1868

3m6 x 105mm x 105mm

Giá: 5,5 triệu/khối

1m2 x 1,5cm x 3cm

Bán lẻ 8.000đ/thanh

Phước 09.7171.1868

6m x 150mm x 100mm

810.000đ/thanh

2m4 x 9cm x 9cm

Phước 09 71 71 1868 - Phú 0966 127 067

2m3 x 25cm x 3cm

Giá: 5 triệu/khối

2m4 x 205mm x 30mm

Liên hệ 

0913.749.525 - 09.7171.1868

3m25 x 95mm x 16mm

09 7171 1868

2m4 x 30mm x 30mm

11.000đ/m

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m4 x 30mm x 60mm

22.000đ/m

0913.749.525 - 0971.71.1868

2,2m x 8,8cm x 6,8cm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

2,2m x 8,5cm x 6,5cm

Giá: 5 triệu/khối + công bào láng

2,2m x 10cm x 7,5cm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

2m4 x 50mm x 45mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

4m8x 20,5cm x 3,3cm

260.000đ/tấm

4m8x 250mm x 50mm

480.000đ/tấm

2,4m x 9cm x 9cm

Phước 09 71 71 1868

2,3m x 9,5cm/10cm x 2,3cm

 5 triệu/khối

80cm x 7,5cm x 6,5cm

8.000đ/thanh

2,3m x 14cm x 2,3cm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

1750mm x 80mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750mm x 80mm x 15mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1500mm x 90mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

750mm x 40mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1900mm x 100mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2400mm x 100mm x 50mm( chưa bào láng )

bào láng 4 mặt độ dày còn 48mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

1m05 x 10cm x 1,5cm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2400mm x 40mm x 90mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1200mm x 40mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

3m85 x 14,4cm x 2,1cm

140.000đ/tấm

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo🔥 💥 Hàng đẹp, láng mịn về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

1m x 3cm x 2cm

7.500đ/m

Liên hệ 0913.749.525 - 09.7171.1868

3m97 x 11,3cm x 2,2cm

Giá bán lẻ 84.000đ/tấm