Hiển thị 1–96 trong 251 kết quả

1300mm x 100mm x 15mm

09.7171.1868 - 0913.749.525

3m5 x 20cm x 2,1cm

Bào 1 mặt giá 144.000đ/tấm

Bào 2 mặt giá 151.000đ/tấm

Gỗ xẻ dài từ 1m - 4m x 45mm x 45mm 

24.500đ/m

09.7171.1868

2m45 x 8,3cm x 2,7cm

44.000đ/thanh

Gỗ xẻ dài từ 1m - 4m x 3cm x 10cm 

Liên hệ

09.7171.1868 - 0913.749.525

Gỗ xẻ 6cm x 1cm 

Liên hệ

09.7171.1868

3m2 x 103mm x 40mm

112.000đ/thanh

Nhập Khẩu Chi Lê

2m45 x 128mm x 20mm

53.500đ/tấm

Nhập Khẩu Uruguay

Gỗ xẻ 3m x 100mm x 33mm

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 3m x 3cm x 6cm 

66.000đ/thanh

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 3m x 3cm x 3cm 

33.000đ/thanh

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 2cm x 2cm 

5.500đ/m

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 3cm x 2cm 

7.500đ/m

0913.749.525 - 09.7171.1868

1600mm x 90mm x 15mm

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

6m x 121mm x 14mm

165.000đ/tấm

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo 🔥

💥 Gỗ láng mịn, về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

5m4 x 146mm x 19mm

182.500đ/thanh

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo 🔥

💥 Gỗ láng mịn, về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

4m9 x 140mm x 12mm

120.000đ/tấm

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo 🔥

💥 Gỗ láng mịn, về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

Gỗ xẻ 9 phân x 1,5 phân

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 30mm x 30mm

11.000đ/m

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 2 phân x 4 phân

11.000đ/m

0913.749.525 - 09.7171.1868

2000mm x 100mm x 33mm

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

3m2 x 10,3cm x 1,5cm

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

3m2 x 103mm x 19mm

53.500đ/tấm

Nhập Khẩu Chi Lê Loại 1

4m x 14,5cm x 3,5cm

172.500đ/tấm

1m05 x 9cm x 1,5cm

Bán lẻ 23.500đ/thanh

09.7171.1868

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

Độ dài từ 1m - 3m x 4,5cm x 4,5cm

Bán lẻ 24.000đ/m

0913.749.525 - 09.7171.1868

Độ dài từ 1m - 3m x 20mm x 40mm

Bán lẻ 11.000đ/m

0913.749.525 - 09.7171.1868

1m3 x 10cm x 1,8cm

12.000đ/thanh

90cm x 14cm x 1,2cm

19.000đ/thanh

Nhận cắt xẻ theo yêu cầu

Dài từ 65cm - 80cm x 7,5cm x 5,5cm

7.000 đ/thanh

0913.749.525 - 09.7171.1868

3m6 x 105mm x 105mm

Giá: 4,7 triệu - 5,5 triệu/khối

1m2 x 1,5cm x 3cm

Bán lẻ 8.000đ/thanh

Phước 09.7171.1868

6m x 150mm x 100mm

810.000đ/thanh

2m4 x 9cm x 9cm

Phước 09 71 71 1868 - Phú 0966 127 067

2m3 x 25cm x 3cm

Hết

Giá: 5 triệu/khối

2m4 x 205mm x 30mm

Liên hệ 

0913.749.525 - 09.7171.1868

1m6 x 95mm x 15mm

23.000đ/tấm

3m25 x 95mm x 16mm

40.000đ/tấm

2m4 x 30mm x 30mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m4 x 30mm x 60mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2,2m x 8,8cm x 6,8cm

66.000đ/thanh

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

2,2m x 8,5cm x 6,5cm

80.000đ/thanh

Giá: 5 triệu/khối + công bào láng

2,2m x 10cm x 7,5cm

82.500đ/thanh

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

2m4 x 50mm x 45mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

4m8x 20,5cm x 3,3cm

260.000đ/tấm

4m8x 250mm x 50mm

480.000đ/tấm

2,4m x 9cm x 9cm

Phước 09 71 71 1868 - Phú 0966 127 067

2,3m x 9,5cm/10cm x 2,3cm

26.500đ/tấm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

80cm x 7,5cm x 6,5cm

8.000đ/thanh

2,3m x 14cm x 2,3cm

37.000đ/tấm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

1750mm x 80mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750mm x 80mm x 15mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1500mm x 90mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

750mm x 40mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1900mm x 100mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2400mm x 100mm x 50mm( chưa bào láng )

bào láng 4 mặt độ dày còn 48mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

1m05 x 10cm x 1,5cm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2400mm x 40mm x 90mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1200mm x 40mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

40cm x 29cm x 19cm Giá 200.000đ/cục

39cm x 29cm x 19cm Giá 100.000đ/cục

3m85 x 14,4cm( trừ rảnh còn 137mm ) x 2,1cm

125.000đ/tấm

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo🔥 💥 Hàng đẹp, láng mịn về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

1m x 3cm x 2cm

7.500đ/m

Liên hệ 0913.749.525 - 09.7171.1868

3m97 x 11,3cm x 2,2cm

Giá bán lẻ 84.000đ/tấm

3m85 x 144mm( trừ rảnh còn 137mm ) x 21mm

Giá bán lẻ 125.000đ/tấm

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo🔥 💥 Hàng đẹp, láng mịn về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

4m9 x 14cm x 2cm

Giá bán lẻ 110.000đ/tấm

4m8 x 24cm x 4,5cm

440.000đ/tấm

1m05 x 9,5cm/10cm x 1,5cm

11.500đ/thanh

1m05 x 8cm x 1,7cm

8.000đ/thanh

1m05 x 11,5cm/12cm x 1,3cm

12.000đ/thanh

2m45 x 13cm x 1,8cm

46.000đ/tấm

4m8 x 29cm x 4,5cm

Giá bán lẻ 532.500đ/tấm

4m x 11cm x 11cm

Phước 09 71 71 1868 - Phú 0966 127 067

3m2 x 10cm x 1,4cm

Giá bán lẻ 56.000đ/thanh

3m2 x 10cm x 1,6cm

Giá bán lẻ 51.000đ/thanh

3m2 x 10cm x 1,8cm

Giá bán lẻ 46.000đ/thanh

1m x 4 phân x 7 phân

13.000đ/thanh

1m1 x 4,5cm x 5mm

Liên Hệ

2cm x 2cm

5.500đ/m

0913.749.525 - 0971.71.1868