Hiển thị 97–192 của 203 kết quả

2m45  x 14cm x 2cm

Phước 09 7171 1868 - 0913 749 525 Sáng

Gỗ thông nhập khẩu Phần Lan

5m4  x 22,5cm x 7,5cm

Phước 09 7171 1868 - 0913 749 525 Sáng

Gỗ thông nhập khẩu Phần Lan

5m1  x 22,5cm x 2,7cm

Phước 09 7171 1868 - 0913 749 525 Sáng

Gỗ thông nhập khẩu Phần Lan

5m4  x 25cm x 6,3cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Dài từ 1m - 4m5 x 3cm x 3cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Dài từ 1m - 4m5 x 3cm x 6cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Dài từ 1m - 3m96 x 2cm x 4cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

3m96  x 10,5cm x 10,5cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

90cm x 9cm x 1,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Dài 2m45 x mặt rộng 130mm x độ dày 10mm

Liên hệ

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Dài 2m45 x mặt rộng 10,5cm x độ dày 1cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Dài 5m4 x mặt rộng 19,5cm x độ dày 4,2cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Dài 4m x mặt rộng 14cm x độ dày 3,8cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

4m8  x 10cm x 1,9cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ xẻ dài 1m - 5m15 x 50mm x 50mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1m5 x 20cm x 3cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ xẻ dài 1m - 5m x 30mm x 50mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

4m5  x 205mm x 33mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

5m15  x 255mm x 50mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Dài 120cm x rộng 10cm x dày 1,2cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

3m9 x 10cm x 1,5cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

3m9 x 10cm x 1,7cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

2m45 x 105mm x 13mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

3m6 x 20cm x 2cm

Liên hệ

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ dài từ 1m - 4m x 45mm x 45mm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

2m45 x 8,3cm x 2,7cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

3m3 x 102mm x 33mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ xẻ dài từ 1m - 4m x 3cm x 10cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ thông xẻ mặt rộng 6cm x dày 1cm 

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

4m9 x 192mm x 34mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

3m2 x 103mm x 40mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

2m45 x 128mm x 20mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ xẻ 3m x 100mm x 33mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ xẻ dài từ 1m - 5m4m x 3cm x 6cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ xẻ 3m x 3cm x 3cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ xẻ 2cm x 2cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ xẻ 2cm x 3cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1600mm x 100mm x 15mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

6m x 121mm x 14mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo ?

? Gỗ láng mịn, về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

4m9 x 140mm x 12mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo ?

? Gỗ láng mịn, về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

Gỗ xẻ 30mm x 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ xẻ 2cm x 4cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

3m96 x 145mm x 23mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

2000mm x 100mm x 33mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

3m2 x 10cm x 1,5cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

3m2 x 103mm x 19mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

4m x 14,5cm x 3,5cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ thông làm hàng rào 1m x 9,5cm x 1,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Độ dài từ 1m - 3m x 4,5cm x 4,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Độ dài từ 1m - 3m x 20mm x 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

90cm x 14cm x 1,2cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Dài từ 60cm - 80cm x 7,5cm x 5,5cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

1m - 3m x 1,5cm x 3cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1m8 x 140mm x 12mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

1m8 x 14,5cm x 1,5cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

2m4 x 9cm x 9cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

2m4 x 205mm x 30mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

1m6 x 95mm x 15mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

3m25 x 95mm x 15mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

3m25 x 105mm x 19mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

2m4 x 30mm x 30mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m4 x 30mm x 60mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

2m4 x 50mm x 45mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

4m8 x 20,5cm x 3,3cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

4m8x 250mm x 50mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

2,4m x 9cm x 9cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

1750mm x 80mm x 35mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

1750mm x 80mm x 15mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

1500mm x 90mm x 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

750mm x 40mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

1900mm x 100mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

2400mm x 100mm x 50mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

1m x 10cm x 1,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

2400mm x 45mm x 90mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1200mm x 40mm x 20mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1m x 2cm x 3cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

3m97 x 11,3cm x 2,3cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

4m9 x 14cm x 2cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

4m8 x 24cm x 4,5cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

2m45 x 13cm x 1,8cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

4m8 x 29cm x 4,5cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

4m x 11cm x 11cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

3m2 x 10cm x 1,4cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

3m2 x 10cm x 1,6cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

3m2 x 10cm x 1,8cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ thông xẻ vuông 2cm x 2cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

kích thước 80cm x 9,5cm x 1cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

1,5 phân x 2 phân, 2 phân x 2 phân, 2 phân x 3 phân

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

vuông 20mm, 20mm x 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

2m x 85mm x 14mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

3m x 9cm x 4,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

2m x vuông 85mm x 85mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067