Hiển thị 97–192 trong 302 kết quả

1m8 x 14,5cm x 1,5cm

32.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

2m4 x 9cm x 9cm

Phước 09 71 71 1868 - Phú 0966 127 067

2m3 x 25cm x 3cm

Giá: 5 triệu/khối

2m4 x 205mm x 30mm

Liên hệ 

0913.749.525 - 09.7171.1868

3m25 x 95mm x 15mm

Phước 09 7171 1868

3m25 x 105mm x 19mm

55.000đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )

2m4 x 30mm x 30mm

Phước 09 7171 1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m4 x 30mm x 60mm

Phước 09 7171 1868

0913.749.525 - 0971.71.1868

2,2m x 8,8cm x 6,8cm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

2,2m x 8,5cm x 6,5cm

Giá: 5 triệu/khối + công bào láng

2,2m x 10cm x 7,5cm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

2m4 x 50mm x 45mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

4m8x 20,5cm x 3,3cm

276.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

4m8x 250mm x 50mm

510.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

2,4m x 9cm x 9cm

Phước 09 71 71 1868

2,3m x 9,5cm/10cm x 2,3cm

 5 triệu/khối

80cm x 7,5cm x 6,5cm

9.000đ/thanh

2,3m x 14cm x 2,3cm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

1750mm x 80mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750mm x 80mm x 15mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1500mm x 90mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

750mm x 40mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1900mm x 100mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2400mm x 100mm x 50mm( chưa bào láng )

bào láng 4 mặt độ dày còn 48mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

1m05 x 10cm x 1,5cm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2400mm x 40mm x 90mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1200mm x 40mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

3m85 x 14,4cm x 2,1cm

0913 749 525 - 09 7171 1868

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo? ? Hàng đẹp, láng mịn về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

1m x 3cm x 2cm

9.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

Liên hệ 0913.749.525 - 09.7171.1868

3m97 x 11,3cm x 2,3cm

Giá 88.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

3m85 x 144mm x 21mm

140.000đ/tấm

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo? ? Hàng đẹp, láng mịn về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

4m8 x 24cm x 4,5cm

445.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

1m05 x 10cm x 2cm

09 7171 1868 - Phước

1m05 x 9,5cm/10cm x 1,5cm

09 7171 1868 - Phước

1m05 x 8cm x 1,7cm

09 7171 1868 - Phước

1m05 x 11,5cm/12cm x 1,3cm

09 7171 1868 - Phước

2m45 x 13cm x 1,8cm

49.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

4m8 x 29cm x 4,5cm

Giá 532.500đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

4m x 11cm x 11cm

Phước 09 71 71 1868 - Sáng 0913 749 525

3m2 x 10cm x 1,4cm

09 7171 1868 Phước

3m2 x 10cm x 1,8cm

Giá 49.000đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )

1m x 8cm x 1,5cm

Phước 09 7171 1868

1m x 8cm x 2cm

Phước 09 7171 1868

1m x 4 phân x 7 phân

2cm x 2cm

6.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

0971.71.1868

1m42 x  3cm x 6cm

Phước 09 7171 1868

1m2 x  7 phân x 2 phân

Phước 09 7171 1868

1m2 x  7 phân x 2,2 phân

Phước 09 7171 1868

1m1 x 10cm x 3cm

Giá 4,7 triệu/khối

1m5 x 10cm x 2,8cm

Giá 4,7 triệu/khối

1m4 x 38mm x 68mm

09 7171 1868 - Phước

100mm x 90mm x 15mm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1m3 x 50mm x 50mm

09 7171 1868 - Phước

2m2 x 8 phân x 2 phân

09 7171 1868 - Phước

1,5 phân x 2 phân, 2 phân x 2 phân, 2 phân x 3 phân

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1m1 x 9 phân x 3 phân

09 7171 1868 - Phước

 

1m1 x 80mm x 20mm

09 7171 1868 - Phước

 

1m05 x 12cm/11,5cm x 10mm

09 7171 1868 - Phước

 

1m05 x 10 phân x 10li

09 7171 1868 - Phước

 

1m2 x 10cm x 10cm/9cm

09 7171 1868 - Phước

2m19 x 30mm x 30mm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m19 x 65mm x 65mm

09 7171 1868 - Phước

1,8 m x 9 cm x 1,5 cm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1m x 3cm x 2cm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m x 85mm x 14mm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1m05 x 120mm/115mm x 15mm

09 7171 1868 - Phước

1m05 x 120mm/115mm x 12mm

09 7171 1868 - Phước

1m05 x 100mm/95mm x 15mm

09 7171 1868 - Phước

1m05 x 100mm/95mm x 12mm

09 7171 1868 - Phước

2,2m x 85mm x 12mm

09 7171 1868 - Phước

2,2m x 85mm x 10mm

09 7171 1868 - Phước

1,3m x 120mm/115mm x 10mm

09 7171 1868 - Phước

3000mm x 90mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m x 85mm x 85mm

09 7171 1868 - Phước

1300mm x 85mm x 9mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

4m x 90mm x 90mm

Liên Hệ

09 7171 1868 - Phước

1m05 x 10cm x 10mm

09 7171 1868 - Phước

1m05 x 10cm x 15mm

09 7171 1868 - Phước

1,5m x 100mm x 28mm

09 7171 1868 - Phước

1,3m x 100mm x 20mm

09 7171 1868 - Phước

1,3m x 100mm x 23mm

09 7171 1868 - Phước

2,2m x 80mm x 16mm

Giá 5 triệu/khối + công bào láng

2,2m x 80mm x 20mm

09 7171 1868 - Phước

2,19m x 70mm x 55mm

Giá 5 triệu/khối

2,19m x 65mm x 50mm

Giá 5 triệu/khối + Công bào láng

2,19m x 35mm x 65mm

09 7171 1868 - Phước

1,8m x 100mm x 10mm

09 7171 1868 - Phước

1,8m x 100mm x 12mm

09 7171 1868 - Phước

1680mm x 70mm x 15mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu